Regisztrációs lap
Tájékoztatás
Üdvözöljük a Szily Kálmán középiskolai kollégium felvételi regisztrációs felületén!

Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. §-a alapján:
A kollégium az a nevelési-oktatási intézmény, amely az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges feltételeket biztosítja, ha az
 • a) a lakóhelyüktől távol tanulók számára a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, nemzetiségi nyelven vagy gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz,
 • b) a tanuló testi-lelki egészségét veszélyeztető, tanulását akadályozó otthoni körülmények miatt szükséges. (Ez esetben kérjük, hogy a felvételi regisztrációt követően szíveskedjen a tanuló lakóhelye szerint illetékes helyhatóság Családsegítő- és Gyermekjóléti Központja támogató leiratát mielőbb beküldeni hozzánk.)


A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 33. § 3. bekezdése alapján a tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha

 • a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenes, vagy
 • a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenesen veszi igénybe.


A férőhelyigénylő regisztrációs felület kitöltésével és intézményhez való eljuttatásával még nem jön létre automatikusan a kollégiumi tagsági jogviszony.
A nevelőtestület javaslata alapján hoz döntést az intézményvezető, majd a megadott gondviselői e-mail címre értesítést és csatolmány formájában határozatot kap a férőhelyigénylést benyújtó személy.
Az e-mail olvasásáról visszaigazolást kérünk, ezt engedélyezni szíveskedjen.


 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a felvétellel kapcsolatos döntés ellen fellebbezést nyújthat be a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a tanuló, vagy a szülő/gondviselő.
 • A kollégium a kérelmező által rábízott adatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. §-a alapján kezeli.
Útmutató
 • A * JELŐLT MEZŐK KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ!
 • A * "Gondviselő E-mail címe" mezöt mindenképp helyesen töltse ki, mert erre a címre küldjük a Felvételi Határozatot!
 • MINDEN rovatot kérünk kitölteni: amelyik rovatba érdemi választ nem ír, oda a példaként megadott nemleges választ (pl.: nincs) kell beírni.
 • A legördülő menüből a legmegfelelőbbet kérjük kiválasztani.
 • Az üres rovatba értelemszerűen kell beírni a megfelelő választ.
 • A lakcím tekintetében a lakcímkártyán szereplő cím a hivatalos, fő szabályként ezt kérjük megadni állandó lakcímként. Amennyiben a tényleges tartózkodási hely ettől eltér, azt az értesítési cím rovatban kérjük feltüntetni.
 • Az iskolai adatok a kiválasztott tanévre vonatkoznak. Bármely információt tudja a kiválasztott oktatási intézményről, képzésről, kérjük töltse ki.
  Az iskola nevét – a beazonosíthatóság érdekében – kerület megjelöléssel legyen kedves megadni. Pl.: Vörösmarty Mihály Gimnázium Bp. XVIII. ker.
 • A képzés befejezését pedig év/hónap formátumban kérjük megadni. Pl.: 2022. június
 • A regisztráció kitöltése végén ne felejtse el elküldeni a regisztrációját a „Jelentkezési lap elküldése” gombra kattintva.
 • Amennyiben a kollégiumi férőhelyet igénylő diáknak még nincs magyarországi oktatási azonosító száma (külföldi diák), kérjük,
  hogy a regisztráció megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot a kollégiumi titkárral az alábbi e-mail címen: kollegium@szily.hu
Tanév
Személyes adatok
Betegségek
Lakcím és elérhetőségek
Lakóhely
Tartózkodási hely, csak akkor kell kitölteni, ha eltér a Lakóhelytől.

Elérhetőségek

Iskola adatai
Egyéb
Beküldés